Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  BTECH Ph.d. Procedure for indstilling af ph.d.-bedømmelsesudvalg

Procedure for indstilling af ph.d.-bedømmelsesudvalg

Indstilling af ph.d.-bedømmelsesudvalg


  1. Som udgangspunkt er det vejleder, der foreslår bedømmelsesudvalget (to eksterne, hvoraf mindst én skal komme fra udlandet, samt en intern).
  2. FØR bedømmelsesudvalget indsendes til godkendelse, bedes vejleder vende udvalget med Head of Talent (p.t. Torben Andersen) eller BTECH’s to medlemmer af programkomiteen for Social Science and Business-programmet (p.t. Torben Andersen og Allan Gross). Disse godkender ikke udvalget, men screener om udvalget umiddelbart ser ud til at leve op til de gældende habilitetskrav. Ligeledes kan de være behjælpelige med udpegelsen af relevante medlemmer.
  3. Alle bedømmelsesudvalg skal godkendes af Social Science and Business-programmets Head of Programme (p.t. Torsten Kolind). Indstillingsbrevet skal indeholde følgende: a) Redegørelse for hvert bedømmelsesmedlems faglige relevans samt b) redegørelse for, hvorvidt bedømmerne lever op til gældende habilitetskrav (se nedenfor).

    I indstillingsbrevet bedes vejleder cc’e følgende personer:
    Head of Talent (p.t. Torben Andersen)
    Ph.d.-sekretæren (p.t. Christina Nørgaard Kuhr)
  4. Når udvalget er godkendt af Head of Programme, fremsendes det af Head of Programme til ph.d.-skolen til endelig godkendelse af ph.d.-skolelederen.

Habilitetskrav


’Medlemmer af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af afhandlinger betragtes som inhabile, jf. habilitetsreglerne, hvis de tidligere på nogen måde har indgået i udvalg til bedømmelse af den ph.d.-studerende, f.eks. vejlederkollegier, er medforfattere eller lignende. For så vidt angår bedømmere i vejlederkollegier, er dette oplysninger, ph.d.-skolen ikke almindeligvis har til rådighed og derfor ikke kan fange i habilitetstjek.

Derudover betragtes medlemmer af samme forskningsgruppe som den ph.d.-studerende som inhabile, da de efter al sandsynlighed er bekendt med den studerende og projektet på forhånd.

Desuden gælder alm. habilitetsregler som ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg i forbindelse med ansættelser.

Ovenstående gælder, medmindre der kan fremføres meget gode argumenter for det modsatte.’

38440 / i28