Sprogservice på BTECH

Vores service

Vores rolle er at støtte bl.a. forskere og ph.d.-studerende på BTECH i deres skriftlige formidling. Vores sproglige service inkluderer:

 • Sproglig revision på engelsk (og dansk) – fra let korrektur til mere omfattende revision
 • Oversættelse (hovedsagelig fra dansk til engelsk)
 • Sproglig sparring (f.eks. rådgivning vedr. oversættelsesværktøjer, paralleltekster)

Eksempler på typer af tekster:

 • Calls for papers
 • Abstracts
 • Ansøgninger til forskningsprojekter
 • Artikler

Bestilling

Det er vigtigt, at man afleverer teksten som aftalt og til den aftalte tid. Sprogservice kan desværre ikke garantere, at senere afleverede tekster eller tekster, der overstiger det aftalte tekstomfang i betydelig grad, bliver tilbageleveret til den aftalte deadline.

Ved bestilling skal følgende oplyses:

 • Ønsket deadline (angives mere præcist end 'snarest muligt')
 • Opgavens omfang (ved forudbestilling af større opgaver med flere filer bedes vedhæftet en oversigt over filer til oversættelse og indleveringsdatoer)
 • Særlige forhold vedr. målgruppen eller kommunikationssituationen
 • Som udgangspunkt benyttes der standard britisk engelsk, hvad angår stavemåder og tegnsætning. Ønskes amerikansk engelsk stavemåde/tegnsætning, skal dette angives ved bestilling
 • Kontaktperson i forbindelse med spørgsmål fra oversætteren
 • Format: Word, PDF, andet?

Inden kildeteksten indleveres, skal følgende kontrolleres:

 • Er teksten færdig (dvs. ingen korrekturmarkeringer eller kommentarer)?
 • Er kravene til opgaven afklaret (f.eks. særlig terminologi)?
 • Skal eventuelle links også oversættes (særlig vigtigt i studierelaterede tekster)?
 • Hvordan fungerer teksten i forhold til målgruppen (er der indhold, som ikke er relevant for ikke-dansktalende modtagere, eller andre oplysninger, som skal tages med?)?

Deadlines og tidsfrister

Bestillinger kører efter 'først-til-mølle'-princippet og under forudsætning af tilstrækkelige ressourcer. Vi opfordrer derfor alle til at bestille i god tid, hvor det er muligt, især i forbindelse med større eller komplekse opgaver, eller hvis opgaven skal løses over en periode, hvor der er andre opgaver omkring studierne, der fylder.

Vi bestræber os altid på at imødekomme ønsker mht. deadline, men som tommefingerregel skal der påregnes (ekskl. weekender og helligdage):

 • 2-5 dage for sproglig revision af korte tekster (maks. 2.000 ord)
 • 2-3 uger for sproglig revision af tekster under 20 normalsider (8.000 ord)
 • 3-4 uger for sproglig revision af tekster mellem 20 og 25 normalsider (8-10.000 ord)
 • +10.000 ord samt oversættelsesopgaver aftales med Sprogservice.

Specielt om aflevering af tekster til revision

Som udgangspunkt rettes der direkte i den elektroniske version af teksten ved hjælp af korrekturfunktionen ("Track Changes") i Word. Fremgangsmåden i forbindelse med PDF eller andre formater skal aftales nærmere ved bestilling. Vi opfordrer til, at man selv kører en elektronisk stavekontrol (UK engelsk), inden teksten indleveres.  

Tilbagelevering

Der aftales en dato for tilbagelevering. Da der kan opstå spørgsmål undervejs, kontaktes bestilleren/forfatteren (efter aftale) ofte før deadline for at drøfte de sidste uklarheder.  

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende de opgaver, vi løser, eller til vores bestillingsprocedurer, kan du kontakte: