Genitiv ved forkortelser

Genitiv, måske bedre kendt som ejefald, er en endelse på substantiver og pronominer (navneord og stedord), og bruges til at angive, at noget tilhører noget/nogen (besiddelse). Vi har tidligere behandlet emnet i sprogtippet her, men i det følgende vil vi zoome ind på, hvordan det præcist forholder sig, når vi skal ’genitivisere’ en forkortelse.

Tommelfingerreglen er, at vi danner genitiv af forkortelser ved at tilføje en apostrof og et -s til forkortelsen:

  • BTECH’s tag er netop blevet renoveret.
  • Aarhus Universitet afholdte i 2019 en konference om FN’s 17 verdensmål.

Vær dog opmærksom på, at hvis forkortelsen kan udtales som et egentligt ord, er det på dansk tilladt at udelade apostroffen og blot tilføje et -s:

  • NATOs medlemslande er forpligtet til at forsvare hinanden, hvis et land bliver angrebet.

Ender forkortelsen på -s, -x eller -z tilføjes kun apostrof – ligesom man ville gøre for uforkortede ord:

  • Ejvinds ApS’ cookies går som varmt brød.
  • Studiet sammenlignede CBS’ og FOX’ nyhedsdækning.

Hvis forkortelsen slutter med et punktum, skal man droppe apostroffen og kun tilføje -s:

  • Hun læste cand.polyt.s studieordning med stor interesse og grundighed.

Hvis du vil teste, om du nu har fuldstændig styr på reglerne for genitiv ved forkortelser, kan du give sproget.dk’s øvelser med genitiv ved forkortelser et skud.

Tidligere sprogtips