Brug af komma ved appositioner

Foto: picng.com / CKR

En apposition (navnetillæg) er en tilføjelse til et sætningsled, der udbygger eller beskriver leddet.

Ofte står en apposition parentetisk, dvs. den kan udelades, uden at betydningen ændres. Dette markeres med kommaer omkring appositionen:

  • Institutlederen på AU i Herning, Anders Frederiksen, er begejstret for det nye projekt.

En apposition kan dog også være identificerende, dvs. ikke-parentetisk, og her skal der ikke sættes kommaer omkring tilføjelsen:

  • Instituttets center ’Manufactory’ skal bygge bro mellem viden og produktion.

I ovenstående eksempel skal der altså ikke være kommaer omkring ’Manufactory’, fordi navnet er en nødvendig oplysning. Nødvendig i den forstand, at det er vigtigt at vide, hvilket center ved AU i Herning der er tale om.

Overvej følgende sætninger:

  • Hendes bror Michael underviser og forsker i forretningsmodeller.
  • Hendes bror, Michael, underviser og forsker i forretningsmodeller.

I den første sætning (uden kommaer) er Michael én af flere brødre, mens Michael i den anden sætning (med kommaer) er den eneste bror.

Brugen af komma ved appositioner kan altså give en betydningsforskel. Med andre ord er man nødt til at have den relevante baggrundsviden for at kunne afgøre, om der skal sættes komma eller ej.

Tidligere sprogtips