Each vs. every

Foto: Markus Spiske, Pexels

På engelsk kan det danske stedord ’hver’ oversættes med både ’each’ og ’every’. Men hvornår skal man så bruge det ene ord frem for det andet?

I mange tilfælde er forskellen så lille, at man kan bruge begge til at udtrykke det samme:

  • Each student was provided a laptop to facilitate learning.
  • Every student was provided a laptop to facilitate learning.

Der er dog en grundlæggende forskel:

'Each' betyder 'hver enkelt'.
'Every' betyder 'hver eneste' eller 'alle'.

Mere specifikt bruges ’each’ til at fremhæve de enkelte personer, ting etc. i en gruppe, mens ’every’ anvendes til at beskrive gruppen som en helhed. ’Each’ bruges, når der er tale om to eller flere elementer, hvorimod ’every’ kræver minimum tre elementer. Kun ’each’ kan bruges foran ’of’:

  • Each of the PhD students had to prepare a presentation.

’Every’ anvendes ofte ved tidsudtryk. Her fungerer ’each’ på samme måde, men er mindre almindelig:

  • Every Monday, we have a team meeting to look at the week ahead.
  • We have a meeting each week.

Tidligere sprogtips