Kongruens mellem subjekt og verbum på engelsk

Januar 2020: Eksempler på almindelige kongruensfaldgruber

15.01.2020 | CKR/LVS

Foto: Jon Tyson, Unsplash

Nedenfor følger nogle af de mest almindelige kongruensfaldgruber.

Specielt ’of’-konstruktioner volder kvaler. Her er reglen, at navneordet, der står før ’of’, er subjektet i sætningen, og dermed det led, der bestemmer, om verballedet skal stå i ental eller flertal:

 • The collection of stamps is his prize possession.

To entalsnavneord, der er forbundet med ‘and’ tager et flertalsudsagnsord:

 • Bennie and Suzy always go out for a drink on weekdays.

Men hvis to navneord er forbundet med ’along with’ eller ’as well as’, hører det/de efterfølgende navneord ikke med til subjektet og skal derfor ikke tælles med:

 • The mother dog, as well as her puppies, is the cutest thing you’ll ever see.

Hvis to navneord er forbundet med ‘or’, ’either/or’ eller ’neither/nor’, tager udsagnsordet form efter det navneord, der står tættest på udsagnsordet:

 • Neither the dog nor its owner is fond of rainy weather.
 • Neither he nor his cousins play scrabble.

Ved ord, der angiver en mængde – ‘a lot’, ‘a majority’, ‘a number, ‘some’ – skrives verbet i ental eller flertal alt afhængig af, om navneordet, der står efter ’of’, er et entals- eller flertalsord:

 • A lot of puppies are cute.
 • Some of the lawn is yellow.

I de tilfælde, hvor en lang tillægsform (-ing) står som grundled i en sætning, skal verbet stå i ental:

 • Dancing in the streets is always funny.
 • Mixing the two substances causes a massive explosion.

Der er også ord (kaldet kollektiver), hvor det er op til ens egen subjektive vurdering at tage stilling til, om grundledet ses som en samlet enhed eller som en samling af enkeltindivider:

 • The company is headquartered in Brande.
 • The team go out for lunch each day at 11:50.

Til sidst har vi de utællelige navneord, herunder ’furniture’, ’news’, ’information’, som altid kræver et udsagnsord i ental på engelsk:

 • The furniture is shabby chic.
Dette var nogle eksempler på de faldgruber, der er forbundet med at sørge for overensstemmelse mellem grundled og udsagnsled på engelsk. Har du lyst til at teste din nyfundne viden, kan du tage en test her.     
Medarbejdere, Sprogservice

Tidligere sprogtips

12.11.2020 | Sprogservice, Medarbejdere

En streg er ikke bare en streg

November 2020: Bindestreger og tankestreger

09.10.2020 | Sprogservice, Medarbejdere

Bindestreger

Oktober 2020: Sammensatte adjektiver og deres -

08.09.2020 | Sprogservice, Medarbejdere

Bindestreger

September 2020: Brug af bindestreger på dansk og engelsk

02.06.2020 | Medarbejdere, Sprogservice

Få overblik over titeljunglen

Juni 2020: Stillingsbetegnelser på engelsk

06.03.2020 | Medarbejdere, Sprogservice

Dobbelt-op – or not

Marts 2020: Dobbeltskrivning eller enkeltskrivning i engelske ord

10.02.2020 | Medarbejdere, Sprogservice

'A' eller 'an' ananas?

Februar 2020

14.11.2019 | Sprogservice, Medarbejdere

Små eller store begyndelsesbogstaver

November 2019: Hvornår skal du bruge små og store begyndelsesbogstaver i dit skriftlige arbejde?

14.10.2019 | Sprogservice, Medarbejdere

Maskinoversættelse

Oktober 2019: Google Translate: Far med lempe

16.08.2019 | Sprogservice, Medarbejdere

Taltips

August 2019: Sådan adskiller du tusinder og decimaler på engelsk

14.05.2019 | Sprogservice, Medarbejdere

Parallelisme

Maj 2019: Sådan skaber du overblik i dine punktopstillinger

Viser resultater 1 til 10 ud af 16

1 2 Næste