Små eller store begyndelsesbogstaver

Hvornår skal du bruge små og store begyndelsesbogstaver i dit skriftlige arbejde?

 

1. Fag- og forskningsområder 

Fag- og forskningsområder som f.eks. ’strategisk ledelse’, ’big data’ og ’business analytics’ er helt almindelige navneord og skrives derfor normalt med små bogstaver:

 • Formålet med kurset er, at de studerende bliver i stand til at deltage i business analytics- og business intelligence-initiativer.
 • This article gives an overview of data science and the various fields within it, including business analytics, data analytics, business intelligence and machine learning.

NB: I engelske overskrifter kan man 1) vælge at bruge store begyndelsesbogstaver i alle ord (bortset fra forholdsord og biord), eller 2) vælge blot at skrive første ord med stort begyndelsesbogstav:

 • Managing Technology as a Business Strategy
 • Managing technology as a business strategy

2. Grader, uddannelser og kurser

Ved generelle henvisninger til grader og uddannelser bruges normalt små bogstaver:

 • Han voksede op i Aarhus, hvorefter han tog til Herning for at tage sin bachelorgrad på BTECH.
 • She received her master’s degree from BTECH last year.
 • BTECH offers a wide range of degree programmes within the fields of economics, business and engineering.

På dansk skrives navne på kurser kun med stort begyndelsesbogstav i første ord, mens man bruger store begyndelsesbogstaver i alle ord (bortset fra forholdsord og biord) på engelsk:

 • Afsætning og økonomi
 • People and Technology in Organisations

3. Titler, stillingsbetegnelser og akademiske grader

De fleste titler og stillingsbetegnelser skrives med lille begyndelsesbogstav på dansk:

 • ”Man bør altid skrive stillingsbetegnelser med lille begyndelsesbogstav”, forklarede professor Balthazar.

På engelsk er det lidt anderledes. Her skrives en titel med stort begyndelsesbogstav, hvis den står før et navn, og med lille, hvis den står efter personens navn:

 • With the sun blaring down outside, Head of Department Anders Frederiksen congratulated all of the new graduates in front of a cheering crowd.
 • Since 2015, Anders Frederiksen has been head of department at BTECH.

 

 

Tidligere sprogtips