Tal med taltegn eller bogstaver?

Der er ingen officielle regler for, hvornår man skriver tal med taltegn eller med bogstaver, men en tommelfingerregel hedder dog, at man skriver tal fra et til ti med bogstaver og tal over ti med tal. Men her gælder der også en række undtagelser:

 1. Ensartethed
  Når du anvender en blanding af små og store tal, bør alle tal skrives med taltegn:

  Virksomheden har 29 ansatte, heraf 14 produktionsmedarbejdere, 10 sælgere og 5 administrative medarbejdere.
   
 2. To tal efter hinanden
  Når to tal kommer lige efter hinanden, bør ét af tallene skrives med bogstaver:

  Han skulle oversætte to 8-siders dokumenter inden weekenden.
   
 3. Tal i starten af en sætning
  Start aldrig en sætning med et taltegn. Brug bogstaver eller omformuler sætningen, så taltegnet forekommer senere i rækken af ord.
   
 4. Mange tal
  Når du anvender mange tal i et dokument, kan det være mest hensigtsmæssigt at skrive alle tal med taltegn.

Tidligere sprogtips