DEN LILLE FORSKEL, der gør en stor forskel

Brug af (genitiv)apostrof på dansk og engelsk

Der er stor forskel på, hvordan man på dansk og engelsk markerer genitiv (ejefald). Genitiv er en endelse på substantiver og pronominer (navneord og stedord), og bruges til at angive, at noget tilhører noget/nogen (besiddelse).

dansk er der tre typer af genitivendelser:

Endelse Eksempel
-s (uden apostrof) Mikkels computer er gået i stykker.
-’ (ved navne, substantiver, pronominer
og forkortelser, der ender på -s eller -z)
Anders’ eksamen gik godt.
-’s (ved forkortelser)     BTECH’s personalefester er sjove.

engelsk tilføjes altid en apostrof i genitiv, f.eks.:

  • The department’s study programmes focus on business and engineering.

 Hvis ordet ender på -s eller er et flertalsord, tilføjes kun apostrof, f.eks.:

  •  The lecturers’ knowledge of English is really good.

Mange tager ofte fejl af genitivbrugen og sammentrækninger af to ord, hvor et substantiv eller pronomen og et verbum smelter sammen. Derfor skal du være særlig obs. på følgende: Its og it's, you're og your, who's og whose, og they're, their og there. F.eks.:

  • The department is successful. Its staff is very helpful.
  • It’s (it is) great seeing you again.
  • Your book is really interesting.
  • You’re (you are) the best!

Tidligere sprogtips