Parallelisme

Sådan skaber du overblik i dine punktopstillinger

Parallelisme inden for sprogbrug betyder kort og godt ensartethed i sætningsstrukturen. I en punktopstilling kommer dette til udtryk ved, at punkterne er bygget op på en ensartet måde, som gør teksten lettere at læse og giver læseren overblik. Til at skabe sprogligt parallelle punkter kan du f.eks. vælge at starte alle sætninger med et verbum, skrive sætningerne i samme tid eller formulere dem som spørgsmål etc.

UKORREKT eksempel:

Vi bruger punktopstillinger til:

  • at give læseren et bedre overblik.
  • Så der kan komme struktur i sætninger.
  • Og så kan en punktopstilling fremhæve de vigtigste informationer.
KORREKT eksempel:

Vi bruger punktopstillinger til:

  • at give læseren et bedre overblik
  • at strukturere sætninger
  • at fremhæve de vigtigste informationer.
KORREKT eksempel:

Når du skal lave en korrekt og overskuelig punktopstilling, må du ikke:

  • sætte kommaer mellem de enkelte punkter
  • skrive ’og’ eller ’eller’ mellem næstsidste og sidste punkt
  • sætte punktum efter hvert punkt, med mindre de indeholder helsætninger.

Tidligere sprogtips