Om kolon og det ofte undervurderede semikolon

Foto: Connor Pope, Unsplash

Kolon (:)

Kolon bruges til at uddybe noget, man lige har skrevet, f.eks. foran eksempler, forklaringer, opremsninger, citater og replikker. 

Husk, at du på dansk skal starte med stort begyndelsesbogstav, hvis der er tale om en helsætning, og lille, hvis det, der kommer bagefter, er mindre end en helsætning. På engelsk starter man som regel med lille begyndelsesbogstav, men det afhænger af den style guide, du anvender.

DK Sprogservice tilbyder: sproglig revision, oversættelse og sproglig sparring.
UK Language Services offers: language revision, translation and linguistic feedback. 
DK Inden kildeteksten indleveres til Sprogservice, skal du kontrollere følgende: Om teksten er færdig og om den fungerer i forhold til målgruppen?
UK Before submitting your source text to Language Services, you must check the following: is the text final and have you adjusted the text to the target audience?

 

Semikolon (;)

Semikolon ses ikke så tit, men vi i Sprogservice er pjattede med tegnet og synes, det er ’sprogtip-værdigt’.

Et semikolon er en mellemting mellem et punktum og et komma. Med andre ord markerer det en længere pause end et komma, men en kortere end et punktum. Du kan bruge det til at vise, at to helsætninger hænger betydningsmæssigt tættere sammen, end hvis du havde anvendt et punktum mellem dem.

Husk altid at starte med lille begyndelsesbogstav efter semikolon.

  • Det er vigtigt, at du afleverer teksten til den aftalte tid; ellers må senere tilbagelevering påregnes.

Man kan dog, som med kolon, også bruge semikolon i forbindelse med opremsninger, hvis opremsningerne er lange og indeholder kommaer.

  • Husk at kontrollere, at der er kørt stavekontrol på teksten, inden du sender den til revision; at den fungerer i forhold til din målgruppe; og at teksten er helt færdig, så løbende ændringer undgås.

Tidligere sprogtips