En streg er ikke bare en streg

Om bindestreger og tankestreger

En streg er ikke bare en streg. Inden for tegnsætning skelner vi mellem bindestreger og tankestreger. Visuelt er en bindestreg kortere (-) end en tankestreg (–). På amerikansk engelsk har man desuden en ekstra lang tankestreg (—). 

Mens bindestreger bruges til at binde ord sammen, sættes tankestreger omkring en indskydelse (parentetisk sætning) eller foran en tilføjelse. Tankestregens grundlæggende funktion er – med andre ord – at markere et ophold i teksten. 

 

Dansk betegnelse

Engelsk betegnelse

Tegn

Eksempel

Bindestreg

Hyphen

-

T-shirt

Tankestreg (kort)

En dash

En tankestreg er – i modsætning til en bindestreg – længere og skrives med luft før og efter.

Tankestreg (lang)

Em dash

Den lange tankestreg bruges stort set på samme måde som den korte — men den ses primært i amerikansk engelsk.

 

 

NB: 

På dansk bruger man en bindestreg mellem ord eller tal, der betyder ’fra-til’:

  • Butikken er åbent fredag-lørdag.
  • I skal læse s. 12-24.

På engelsk bruger man i stedet den korte tankestreg (’en dash’):

  • The shop is open Monday–Friday.
  • You must read pp. 12–24.

Tidligere sprogtips