Det perfekte link

Tegnsætning i eller efter webadresser og hyperlinks?

Foto: Anne Nygård, Unsplash

Hvis du i slutningen af en sætning i en tekst henviser til et website med en hjemmesideadresse (en URL) eller indsætter et hyperlink, skal du bruge tegnsætning, som du plejer. Du skal med andre ord sætte punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn, som hvis sætningen sluttede med et ord eller et tal. Tegnsætningen skal altså ikke indsættes som en del af URL’en/hyperlinket.

✘ Du kan læse mere på www.btech.au.dk.

✘ Du kan læse mere på www.btech.au.dk

✔ Du kan læse mere på www.btech.au.dk.

✔ Hvad synes du om denne hjemmeside?

Tidligere sprogtips