Bindestreger

Sammensatte adjektiver og deres -

Foto: Free To Use Sounds, Unsplash

Adjektiver (tillægsord) er ord, der bruges til at beskrive substantiver, f.eks. personer eller ting. Et adjektiv, der står foran et substantiv, kaldes et attributivt adjektiv. Et attributivt adjektiv kan bestå af to eller flere sammensatte ord. På dansk skriver vi som regel attributive adjektiver bestående af to eller flere ord sammen i ét ord, mens man på engelsk sætter bindestreg mellem dem.

Nedenfor har vi samlet et oversigt over forskellige typer af sammensatte adjektiver, man kan støde på i engelsk sprogbrug.     

 

Type

Eksempel

Talord + substantiv

A two-year Master’s degree programme.

Adjektiv + substantiv

At BTECH, we conduct high-quality research.

Substantiv + adjektiv

He is a world-famous researcher.

Adjektiv + -ing-form

She is a hard-working woman.

Adverbium + -ing-form

Learning is a never-ending task.

Substantiv + -ing-form

It is a time-saving method.

Substantiv + perfektum participium

We solve problems relevant to technology-based business development.

Adverbium + perfektum participium

It is a well-known fact that COVID-19 is spread primarily through droplet transmission.

Adjektiv + perfektum participium

IoT is a new-fashioned technology.

Substantiv + substantiv

She has a part-time job.

Adjektiv + adjektiv

I don’t like fat-free cakes.

 

 

Tidligere sprogtips