Punktopstillinger – de vigtigste regler

Nedenfor fremgår en liste over de seks vigtigste regler for punktopstillinger.

Regel Eksempel
#1 Begynd med småt, når punkterne færdiggør den sætning, der indleder selve punktopstillingen. Når du laver punktopstillinger, skal du:
 • følge disse simple regler
 • spørge Sprogservice, hvis du er i tvivl om reglerne.
#2 Begynd altid med stort, når punkter begynder med et bogstav eller et tal. Når du skriver en forskningsartikel, skal du altid huske:
 1. Kaffe
 2. Pauser
 3. Korrekt sprogbrug
#3 Sæt punktum (eller andet sluttegn) efter hvert eneste punkt, hvis de indeholder helsætninger. Når du laver en punktopstilling, bør du tjekke følgende:
 • Er tegnsætningen korrekt?
 • Er der sproglig ensartethed?
 • Skaber punktopstillingen overblik?
#4 Sæt (næsten) altid punktum efter det sidste punkt (når der ikke indgår helsætninger i punktopstillingen. Når du laver en punktopstilling, må du ikke:
 • sætte kommaer mellem de enkelte punkter
 • sætte punktum efter hvert punkt, med mindre de indeholder helsætninger.
#5 Sæt ikke komma imellem punkterne/skriv ikke ’og’ eller ’eller’ mellem næstsidste punkt. En punktopstilling
 • skaber overblik
 • bryder grafisk med brødteksten og
 • kan bruges til at fremhæve budskaber i en tekst.
#6 De enkelte punkter skal være bygget op, så der er sproglig ensartethed (parallelisme) imellem dem. Læs vores sprogtip omkring parallelisme.

Tidligere sprogtips