Bindestreger

Brug af bindestreger på dansk og engelsk

Billede: Andersen Jensen, Unsplash

Bindestreger bruges til at ‘lime’ ord sammen for at undgå forvirring eller tvetydighed. Men der er forskel på, hvornår vi bruger bindestreger på hhv. dansk og engelsk. Nedenfor kigger vi på de væsentligste forskelle.

 

 1. Forkortelser
  DK: CO2-udledning
  UK: CO2 emission

  DK: ph.d.-studerende
  UK: PhD student
   
 2. Præfikser
  Et præfiks er en orddel, der føjes til starten af et ord for at give ordet en anden betydning. På engelsk sættes altid en bindestreg efter følgende præfikser: ‘all-’, ‘cross-’, ‘ex-’ og ‘self-’.

  DK: ekskone
  UK: ex-wife

  DK: selvbetjening
  UK: self-service

  Desuden sætter man på engelsk en bindestreg, når præfikset slutter med den samme vokal som ordet, det skal forbindes med, f.eks. ‘re-election’. 
   
 3. Suffikser
  Et suffiks er en orddel, der sættes efter et ord for at give ordet en anden betydning. På dansk indsættes en bindestreg ved forkortelser, mens man på engelsk i højere grad bruger bindestreger sammen med suffikser, herunder altid før følgende suffikser: ‘-type’, ‘-elect’ og ‘-designate’.

  DK: en IT-agtig person
  UK: an IT-like person
  UK: Please use 12-point bold-type font
   
 4. Udeladt orddel
  DK: Erhvervs- og samfundsvidenskabelige discipliner
  UK: Business and social science disciplines

  NB! Ved sammensatte adjektiver skal der være en bindestreg, hvis man udelader en orddel. F.eks. skal ‘on-campus and off-campus teaching’ skrives ‘on- and off-campus teaching’, hvis man udelader førstnævnte ‘campus’.

Tidligere sprogtips